L6studio
arrow
arrow
arrow
arrow
 

Скриване на фасадата
Архитект: L6 studio – арх. Адриана Димитрова, арх. Ивайло Захариев,
арх. Мирослав Драгнев
Фаза на изпълнение: идеен проект
Основни характеристики: Реконструкция на търговски център КОНДОР в Младост 3. Сграда от края на 90-те, множество форми и чупки по фасадата, различни отвори, козирки и безкрайно множество от рекламни табели. Задание за повишаване на категорията на търговския обект, организиране на рекламата по фасадите и промяна на околното пространство.
Местонахождение: гр.София
Инвеститор: „Монтеканал КВ 1 България” ЕООД
Описание на проекта arrow